<p>Er komt een verbod op messen in bepaalde gebieden in Oost Gelre. Foto: Kyra Broshuis</p>

Er komt een verbod op messen in bepaalde gebieden in Oost Gelre. Foto: Kyra Broshuis

Oost Gelre komt met verbod op lachgas, ballonnen en messen

OOST GELRE - De APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van de gemeente Oost Gelre wordt op verschillende punten aangepast. In de APV staat de regelgeving van de gemeente en deze verschilt dus per gemeente. Omdat de Omgevingswet op 1 juli 2022 ingaat, zal een groot gedeelte van de regels die nu nog in de APV staan, uiteindelijk onderdeel gaan uitmaken van de Omgevingswet. Een complete herziening van de APV is in dit stadium niet meer logisch, zegt burgemeester Bronsvoort. “Wel is het noodzakelijk om voor onderwerpen die op korte termijn spelen nog artikelen aan de APV toe te voegen of bestaande artikelen te wijzigen.”

Door Kyra Broshuis

Carbidschieten
Een van de onderwerpen die in de APV wordt vastgelegd is het schieten met carbid. “We willen daarvoor de regels van afgelopen jaarwisseling weer hanteren. Dat betekent dus dat carbidschieten vooraf gemeld moet worden en dat er uitsluitend tussen 12:00 en 18:00 mag worden geschoten. Het is al zo dat carbidschieten doorgaans alleen overdag plaatsvindt. Als de raad akkoord gaat, is het carbidschieten op 31 december aanstaande na 18:00 verboden. Ook komt er een verbod op het gebruik van lachgas. “Er zijn aanwijzingen dat (langdurig) gebruik van lachgas gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Ook in onze gemeente wordt lachgas gebruikt onder jongeren. Lachgas is een gas en valt niet onder de Opiumwet ‘of daarop gelijkende waar’, zodat het een legaal middel is en het bezit of gebruik ervan niet verboden is. Los van het gebruik van lachgas in de openbare ruimte leidt dit nogal eens tot overlast voor de omgeving. Het gaat dan om geluidsoverlast maar ook om vervuiling van de omgeving. En als het gaat om overlast, vervuiling en/of verstoring van de openbare orde is de gemeenteraad bevoegd hieromtrent regels in de APV op te nemen”, volgens de burgemeester.

Stijging aantal steekincidenten
Ook komt er een verbod op het oplaten van ballonnen en een verbod op messen in bepaalde gebieden. “Dat laatste is nodig om het aantal steekincidenten een halt toe te roepen. Het aantal incidenten met steekwapens in onze gemeente is de laatste jaren gestegen, met uitzondering van 2019. In 2021 zijn er 17 incidenten geweest met steekwapens ten opzichte van 11 in 2020, 9 in 2019 en 12 in 2018. Met het APV artikel kunnen door burgemeester en wethouders gebieden aangewezen worden waar het verboden is knuppels, slagwapens of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. Dit kunnen bijvoorbeeld uitgaanscentra zijn of gebieden waar op basis van politie-informatie mogelijk een incident met steekwapens kan gaan plaatsvinden.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden