Afbeelding
Foto: PR

5 tips voor een RI&E

Partnerbijdrage

Het opstellen en actualiseren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormt voor veel ondernemingen een behoorlijk uitdaging. De RI&E geeft echter een helder overzicht van de risico´s binnen uw bedrijf op het gebied van gezond en veilig werken. In dit artikel vindt u vijf handige tips die u ondersteunen bij het opstellen van de optimale RI&E.

1. Creëer draagvlak op de werkvloer

De veilige en gezonde werksituatie heeft betrekking op het personeel. Zorg dan ook dat u de collega´s en leidinggevenden betrekt bij het opstellen en actualiseren van de RI&E. Het maken van het plan mag dan tijd en geld kosten; een arbeidsongeval waarbij een personeelslid gewond raakt kost echter nog veel meer geld. Een werksituatie wordt pas echt een veilig als u draagvlak creëert bij de volledige organisatie, van werkvloer tot management. 

2. Maak gebruik van een geschikte template

Voor ondernemers die moeite hebben met het opstellen van de RI&E biedt de overheid specifieke templates aan. Deze sjablonen dienen uiteraard wel bij uw bedrijf te passen en ieder risico te beschrijven. Past het template niet bij uw branche? Dan is het verstandig om de risico-inventarisatie over te laten aan een externe deskundige, vooral als er een toetsingsverplichting aanwezig is. 

3. Regel toetsing door de arbodienst

Zodra de RI&E is opgesteld, dient deze te worden getoetst door een zogeheten gecertificeerde kerndeskundige. Als uw onderneming bij een arbodienst is aangesloten, kan deze de toetsing verzorgen. Is uw onderneming niet verbonden met een arbodienst? Laat dan de toetsing uitvoeren door een externe gecertificeerde deskundige. 

4. Onderzoek of u van de toetsingsvrijstelling gebruik kunt maken

Heeft u een onderneming met maximaal 25 medewerkers over alle vestigingen? Als u een erkende branche RI&E toepast, geldt er voor u een toetsingsvrijstelling. Tot het totaal aantal medewerkers worden ook inhuurkrachten, uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiaires gerekend. 

5. Houd de RI&E zo actueel mogelijk

Er vinden binnen uw onderneming continue veranderingen plaats die invloed kunnen hebben op de gezondheid en veiligheid van de werksituatie. Als bedrijf dient u uw RI&E dan ook actueel te houden. Schaft u nieuwe machines aan of is er een andere indeling op de werkvloer? Onderzoek in dat geval of er wijzigingen in de RI&E noodzakelijk zijn. 

Vind de beste RI&E met HR Navigator

Veelal kiezen werkgevers ervoor om het opstellen van de RI&E aan een externe deskundige over te laten. Deze deskundige is immers op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en scheelt u veel tijd en inspanning. HR Navigator ondersteunde maar liefst 15.000 organisaties bij het selecteren van de meest geschikte RI&E aanbieder. Vul nu uw gegevens in en ontvang drie offertes van de beste RI&E aanbieders in de omgeving. 

Dit artikel wordt u aangeboden door HR Navigator. Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids