Een geëmotioneerde Hans Scheinck dindagavond bij de raadsvergadering van de gemeente Oost Gelre.
Een geëmotioneerde Hans Scheinck dindagavond bij de raadsvergadering van de gemeente Oost Gelre.

Raadslid Hans Scheinck wil dolgraag wethouder worden

Politiek

Bijzondere wending bij rondvraag raadsvergadering

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - Bij het laatste punt op de agenda van de raadsvergadering van afgelopen dinsdagavond, de rondvraag, staat raadslid Hans Scheinck van OOG op. Hij neemt plaats achter de microfoon en start zijn monoloog. “Ik had hier liever niet gestaan. Ik heb een korte vraag maar wel met een lange toelichting. Ik hoef vanavond ook geen antwoord. Ik neem even de tijd omdat ik niet uitsluit dat ik hier voor het laatst sta”, zo begint Scheinck. 

‘Waar zijn we mee bezig?’
“Collega bestuurders, mijn vraag is: Waar zijn we in Oost Gelre mee bezig in de afgelopen 7 weken vanaf de verkiezingen op 16 maart. Ik stel deze vraag vanuit mijn positie als zelfstandig raadslid. Ik ben hier met mijn 69 jaar het oudste raadslid en ik heb in het verleden 18 jaar in de raad gezeten voor het Actie Centrum, een van de voorlopers van OOG. In Oost Gelre zitten prima partijen in de raad, een groot compliment voor jullie. Ik ben ooit werkzaam geweest als leraar en dat virus is nooit weggegaan. En dat doe ik nog steeds graag, gevraagd en ongevraagd. Ik houd jullie vanavond een spiegel voor en stel mezelf hier kwetsbaar op. Ik ben de afgelopen weken het plezier in alles compleet kwijtgeraakt. Ik heb het vertrouwen in mensen die ik ken verloren en dit wil ik terugvinden.”

Carrière
Scheinck vertelt vervolgens over zijn carrière in onder andere het onderwijs, justitie en de gemeente Winterswijk waar hij gemeentesecretaris was. Hij benadrukt dat elk raadslid een zelfstandig toezichthouder op het college is. “En dat word je door verkiezingen. Ik wilde graag nog iets voor Oost Gelre doen en zo kwam ik bij OOG terecht. Ik zag een keurige verkiezingscampagne van alle partijen, mooie kandidatenlijsten en prima verlopen verkiezingen. Maar toen kwam het informatieproces. Er kwamen eerste gespreksronden met alle partijen afzonderlijk, ter oriëntatie dacht ik nog. Maar in de presentatie van de informateur zag ik iets heel anders. Na die avond kon ik het hele proces uittekenen van begin tot eind. Onze inzet van OOG om een driepartijensamenwerking te vormen ging in rook op. We wilden namelijk de wens van het CDA en de VVD om bij elkaar te blijven best respecteren. De informateur liet nog iets achter in de vorm van een raadspamflet; een middel dat hij bedoeld had om een driepartijenbestand tot stand te brengen. Heel jammer dat het pamflet nu op losse schroeven staat. Ronald Willering (fractievoorzitter OOG, kb) is er al op ingegaan wat het mensen bij OOG heeft gedaan. Met mij heeft het nog veel meer gedaan… Omdat ik met mensen van het CDA en VVD nauw en fijn heb samengewerkt, dat ging helemaal prima. Ik heb prima contacten met de wethouders in mijn maatschappelijke functies onder andere als voorzitter van de S.V. Grol.”

Burgemeester grijpt in
“Het kan nog erger, beste mensen”, vervolgt Scheinck. “De relatie met de fractievoorzitter van de VVD (Kees Porskamp, kb), mijn buurman, gaat zo aan flarden. Het kwam niet eens tot een gesprek over de bestaande situatie, ik praatte gewoon tegen die hermetisch gesloten deuren.” Op dit moment grijpt burgemeester Annette Bronsvoort in. Ze zegt Scheinck niet persoonlijk te worden en plein public. ‘Houd het neutraal en ga geen mensen beschadigen’.  

Scheinck vervolgt zijn relaas: “Met een raadsbreed akkoord in plaats van een coalitieakkoord zouden we in bestuurlijk Nederland voorop gaan lopen. Hoe gaan we de komende 4 jaar nu in? Gaan wij samen werkelijk sámen besturen, dat was toch de bedoeling begreep van de lijsttrekker van het CDA op de uitslagenavond. Ik ben nog steeds bereid hier constructief aan mee te werken. Ook ben ik bereid mijn aandeel te leveren namens OOG in het dagelijks bestuur. Ik wil andere kandidaat-wethouders echt niet in de weg zitten maar ben voor 3 partijen coalitie. Ik zal mijn sollicitatiebrief namens OOG bij de formateur in de bus doen. Ik verwacht dat hij me uitnodigt voor een serieus gesprek. Beste collega’s, ik moest dit doen het kwam recht uit mijn hart. Ik wil mijn kennis en ervaring graag gebruiken in het dagelijks bestuur. Denk er nog eens over na. Het gaat om Oost Gelre en om de verhoudingen in deze raad.” 

Verbaasd
Scheinck laat de raadsleden, de leden van het college en de aanwezigen op de publieke tribune perplex staan met deze toespraak. De emotie die Scheinck liet zien, verbaasde vriend en vijand. Hoe het nu verder gaat, blijft ongewis. Scheinck liet in zijn betoog doorschemeren dat het maar zo zijn laatste optreden kan zijn geweest.

Wordt vervolgd.

Een geëmotioneerde Hans Scheinck dindagavond bij de raadsvergadering van de gemeente Oost Gelre. Foto: Kyra Broshuis

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids