Foto: Kyra Broshuis/archief Achterhoek Nieuws
Foto: Kyra Broshuis/archief Achterhoek Nieuws

Provincie bevestigt afwijzing vergunning RMS

Politiek

Stichting: dit is een succesvol einde van onze actie

Door Kyra Broshuis

GROENLO - Het leek lang een gebed zonder eind maar afgelopen week is officieel het bericht binnengekomen van de provincie: Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming geweigerd voor bioraffinagebedrijf RMS. In september was de voorlopige afwijzing al gepubliceerd waarna WSB/RMS direct in actie kwamen en een zienswijze indienden. Die zienswijze hield nauw verband met het zogenaamd extern salderen van stikstofrechten.

Volgens Rob Bongers van de Stichting Megamestvergister Groenlo Nee vertelt dat hij druk is blijven zetten op de omgevingsdienst/provincie op duidelijkheid te verschaffen: “Het is of afwijzen of de vergunning beoordelen maar het is voor ons onacceptabel om alles maar vooruit te blijven schuiven. Of het geholpen heeft? Wie zal het zeggen. Feit is wel dat ik afgelopen week bericht heb gekregen waarin de provincie bevestigt dat de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming geweigerd is. Overigens staat in het besluit vermeld dat de aanvraag is afgewezen omdat er geen bouwkavel meer is… Dat was hier in Groenlo natuurlijk al 7 maand bekend maar kennelijk is dat bericht pas heel laat bij de provincie aangekomen.”

Eind van de actie
De enige weg die WSB/RMS nu nog zou kunnen bewandelen, is de gang naar de rechter. Volgens Bongers is dit een vrij kansloze missie: “De grond van de afwijzing is erg solide. Bovendien verwachten we nu ieder moment ook een afwijzing van de Wabo- en Watervergunning, dat zou een logisch vervolg zijn. Voor ons als stichting zien we het bericht van de provincie als het succesvolle einde van onze actie”, zo zegt Bongers. “Na 9 jaar actievoeren kunnen we het eindelijk afronden. Terugkijkend kunnen we concluderen dat het allemaal onnodig lang heeft geduurd. Laten we hopen dat deze uitkomst ook een leermoment is voor onze lokale en provinciale overheid. Een, maatschappelijk niet gedragen, project tegen beter weten in er proberen door te drukken, dat werkt niet. Wij danken iedereen die ons, in welke vorm dan ook, gesteund heeft”, besluit Bongers.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids