Het koptisch-orthodox klooster (voorheen: Loreto) in Lievelde. Foto: Ferry Broshuis/archief Achterhoek Nieuws

Het koptisch-orthodox klooster (voorheen: Loreto) in Lievelde. Foto: Ferry Broshuis/archief Achterhoek Nieuws

Geen zienswijzen op plan mausoleum in Lievelde

Religie

LIEVELDE - De plannen van koptisch-orthodoxe klooster voor een mausoleum hebben niet geleid tot ingediende zienswijzen. Dat betekent dat het mausoleum er, wat het bestemmingsplan betreft, kan komen. Het mausoleum hoort bij het koptisch-orthodoxe klooster aan de Kloosterstraat 5 in Lievelde, voorheen bekend onder de naam Loreto. Met de bouw van het mausoleum wordt het klooster officieel hét klooster van de koptisch-orthodoxe gemeenschap in Nederland.

Door Kyra Broshuis

Op het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen binnengekomen en dat betekent dat het plan ongewijzigd aan de raad voorgelegd kan worden. In eerste instantie was het de bedoeling dat het mausoleum tegen het klooster aan zou worden gebouwd. Later bleek dat er meer ruimte nodig was en werd er gekozen voor een grotere voorziening op een andere plek. 

Het voormalige Maristenklooster Loreto ging begin 2016 over in andere handen. Het klooster werd gebouwd in 1951 als grootseminarie voor de Paters Maristen en na bijna 70 jaar verkocht aan de Koptische Orthodoxe Kerk. De bouw van een mausoleum is noodzakelijk om het klooster officieel te kunnen laten erkennen door het Koptisch Orthodox Patriarchaat van Alexandrië in Egypte. Volgens de regels van het Koptisch Orthodox Patriarchaat moet het klooster over een eigen begraafplaats beschikken. Het gaat hierbij om een begraafplaats voor de monniken en andere leden van de gemeenschap. De erkenning als officieel klooster brengt met zich mee dat de theologische opleiding van nieuw gewijde monniken in het klooster in Nederland kan plaatsvinden in plaats van in een van de Koptische kloosters in Egypte. 

Draagvlak
Er is draagvlak voor het plan, zo zegt wethouder Jos Hoenderboom. “De initiatiefnemer geeft aan dat het plan gepresenteerd is aan ongeveer 70 belangstellenden en dat er draagvlak is. Op het plan zijn geen zienswijzen ingediend. De provincie constateerde wel dat de paragraaf klimaatadaptatie onvoldoende was. Dit heeft niet geleid tot een officiële zienswijze, maar wel tot het verzoek om dit alsnog aan te vullen.” Het mausoleum, een ontwerp van Erik Wamelink, wordt in de aslijn van de voordeur van het klooster geplaatst. In het landschap zie je straks niets anders dan een muur van zo’n 3 meter hoog. Eenmaal binnen zie je de binnentuin en in de muren ruimte voor zo’n 146 graven. Die worden afgedekt met een natuurstenen plaat met daarop de naam van de overledene.

Na vaststelling in de raad zal het bestemmingsplan opnieuw zes weken ter inzage worden gelegd. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant