De Molenberg krijgt een compleet ander aanzicht. Foto: Kyra Broshuis

De Molenberg krijgt een compleet ander aanzicht. Foto: Kyra Broshuis

‘Nieuwe’ Molenberg krijgt 205 wooneenheden

Zorg

GROENLO - Het plan voor de nieuwbouw van De Molenberg in Groenlo omvat in totaal 205 wooneenheden, dat maakt de Stichting Marga Klompé bekend. Zoals het er nu naar uitziet, komen er 140 appartementen aan de grachtzijde van de Ziekenhuisstraat 14. Aan de overkant, Ziekenhuisstraat 7, komen 33 appartementen en daarnaast komt een gebouw met 32 appartementen.

Door Kyra Broshuis

De gebouwen van het complex De Molenberg zijn sterk verouderd en aan vervanging toe. Het oudste gebouw dateert uit 1935. Renovatie is technisch niet haalbaar en daarom wordt De Molenberg volledig gesloopt en komt er nieuwbouw. Voor de nieuwe wooneenheden langs de grachtzijde is het zo dat die geschikt zijn voor langdurige zorg. “Het gaat om mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben”, zo laat Marga Klompé weten. De appartementen aan de overkant worden gebouwd door woningbouwcorporatie De Woonplaats. In het gebouw daarnaast komen appartementen die geschikt zijn om zorg te ontvangen. “Hiervoor zijn we in gesprek met meerdere zorgaanbieders die hun diensten vanuit dat gebouw zullen leveren. Denk bijvoorbeeld aan de huisarts en zorgverlening aan mensen met een beperking.”

Buurtbijeenkomsten
In de zomer worden er enkele bijeenkomsten gehouden voor betrokkenen bij de nieuwbouw. Marga Klompé gaat dan in gesprek met medewerkers, vrijwilligers, bewoners en buurtbewoners over de stand van zaken. De voorbereidingen voor de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen zijn inmiddels in volle gang. Daarnaast wordt er gewerkt om het voorlopige ontwerp van de nieuwbouw van De Molenberg en van de openbare ruimte en de vestingwal op te maken. Voor de historische kapel zijn ook nieuwe plannen gemaakt. Het idee is om de kapel multifunctioneel in te zetten met onder andere een café met terras. De kapel is een gemeentelijk monument en Marga Klompé gaat dan provinciale subsidie aanvragen om te onderzoeken of het verduurzamen van de kapel mogelijk is.

Er is inmiddels onderzoek gedaan naar het gebruik van aardwarmte voor de nieuwbouw. Uit proefboringen is gebleken dat het mogelijk is. “Een mooie opsteker als het om duurzaamheid gaat”, zo vindt Marga Klompé. Het onttrekken van warmte uit de gracht blijkt na onderzoek niet mogelijk. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids