Test asbestverwijdering en plaatsen zonnepanelen in Groenlo

Het Nederlandse kabinet heeft tijdens haar regeerperiode een speerpunt gemaakt van het verwijderen van asbest van alle daken van woningen en panden. Het doel was in eerste instantie om alle asbestdaken in Nederland per 2025 te verbieden. Alleen de Eerste Kamer heeft hier een stokje voor gestoken. Huiseigenaren zouden op korte termijn verplicht met enorm hoge kosten te maken krijgen.

Asbest en verzekeraars 

Het asbestverbod dat de regering zou willen uitvaardigen, zou door verzekeraars omarmd worden. Zij kampen namelijk met hoge kosten voor het verzekeren van daken en schade die asbest veroorzaakt. Woningen en bedrijfspanden kunnen nauwelijks verkocht worden vanwege de aanwezigheid van asbest en bovendien is asbest zeer gevaarlijk voor de volksgezondheid, iets waar verzekeraars over mee kunnen praten. Talloze malen hebben verzekeraars al grote schadevergoedingen moeten uitbetalen aan asbestslachtoffers. Breekt er brand uit in een woning of bedrijfspand met asbest, dan is er grote kans dat asbestdeeltjes in de gehele omtrek terechtkomen. De verzekeraar waar de eigenaar van de woning of pand verzekerd is, draait dan niet alleen op voor de kosten voor herbouw of renovatie van het pand, maar ook voor het schoonmaken van de omgeving. Zonder asbestdaken zullen er veel minder financiële risico´s voor verzekeraars zijn. Dit noopte een verzekeraar tot het nemen van andere maatregelen. Op kosten van deze maatschappij worden asbestdaken verwijderd en tegelijkertijd worden er zonnepanelen geplaatst. Zelf zonnepanelen kopen hoeft de eigenaar van het betreffende pand niet meer en het dak is vrij van asbest. 

Liever dak dan weiland 

Het initiatief om meer staldaken van zonnepanelen te voorzien is niet alleen goed nieuws voor de volksgezondheid en verzekeraars. Ook de bewoners van diverse dorpen en buurtschappen in de regio zien zonnepanelen liever op de daken dan in de weilanden verschijnen. Zo ook de bewoners van het buurtschap Zwolle, die zich verenigd hebben tegen de komst van zonneparken in hun landelijke omgeving. Zij zien in de vele staldaken in de omgeving de eerst aangewezen plek om zonnepanelen te leggen. Zonnepanelen in weilanden tasten volgens hen het aanzicht van het landschap aan. 

Zonnedaken in Groenlo 

In zijn algemeenheid geldt Groenlo en omstreken als het ideale gebied om via zonnepanelen op staldaken de doelstellingen van de energietransitie te verwezenlijken. Als er bij de plaatsing van die panelen dan ook nog asbest wordt gesaneerd, slaat men twee vliegen in één klap. Volgens berekeningen zijn er in Nederland nog ongeveer 15.000 asbestdaken. Als al deze daken worden aangepakt, dan verdwijnt asbest sneller dan verwacht van de Nederlandse daken en wordt daarnaast het aantal zonnepanelen enorm uitgebreid. Juist agrarische gemeenten kunnen daarmee vooroplopen.

Dit artikel wordt u aangeboden door Pricewice.nl. Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden