Volumestudie van het architectenbureau IAA-architecten.

Volumestudie van het architectenbureau IAA-architecten.

Groep bezorgde inwoners wil meepraten over plannen Molenberg

Maatschappij

GROENLO - Een groep inwoners, die op allerlei manieren betrokken is bij de opbouw en uitbouw van Vestingstad Groenlo, is verbaasd en bezorgd over de plannen voor De Molenberg en diende een zienswijze in. De groep wil graag meepraten over de plannen.

Door Kyra Broshuis

“Waarom we dit doen? Omdat we een solide toekomst voor Groenlo willen verzekeren, een toekomst die past in het vestingstadbeleid, maar ook op een gezonde economische basis die kansen creëert voor zowel inwoners als bedrijven. De gemeente heeft dit onderschreven en erkend en vertaald in het ‘programma STAD Groenlo’. Een plan dat tot stand is gekomen door middel van participatie en kon rekenen op breed draagvlak. Ook staat dit in de nieuwe Omgevingsvisie. Onderdeel hiervan is de ‘focus op de historische binnenstad’. Kort samengevat is afgesproken dat wanneer er zich kansen voordoen om de binnenstad te verbeteren en aantrekkelijker te maken, we deze dan zullen oppakken om gezamenlijk in overleg met álle betrokkenen het maximale eruit te halen. Niet gehaast, nee, wanneer de kansen zich voordoen”, zo legt een woordvoerder van de groep uit.

Nú is de kans
De groep vindt dat het huidige ontwerpplan van de Molenberg schuurt met de richting die ‘we met zijn allen voor ogen hebben’. “Want het huidige Molenberg-complex, zoals we de gebouwen nu kennen, wordt volledig gesloopt en compleet nieuw opgebouwd, maar groter en massaler dan het nu al is. Het is hierom dat we als inwoners bij elkaar zijn gekomen en besloten hebben tegengas te geven. Want is het niet zo dat: iedereen al jaren de hoge verpleegstersflat liever uit de binnenstad ziet verdwijnen?; de Ziekenhuisstraat nu geen fraaie doorstroomweg met parkeervakken is, terwijl er zoveel mensen vanuit de Molenberg op uit moeten kijken?; we het hele gebied van de Molenberg nu als een ‘blinde vlek’ in het vestingstadbeleid zien? Nu alles tegen de vlakte gaat en herbouwd wordt, het is dé uitgelezen mogelijkheid is om beslissingen?? van onze voorgangers uit de afgelopen 70 jaar niet opnieuw te begaan en het nu beter te doen voor de komende 70 jaar.”

Beeldkwaliteitsplan
Het beeldkwaliteitsplan dat nu gemaakt is, laat een eerste studie zien van de nieuwbouw en de omgeving. De gemeente zegt dat tot nu toe nog niets definitief is. “Maar wat Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SMK) betreft wel. Na een beeldkwaliteitsplan (bkp) volgt een bouwaanvraag en een wijziging van het bestemmingsplan. Daarna is alles wél definitief. Met de opmerking van SMK in ons achterhoofd en gezien de grote schaal van deze plannen, maakt dat we nu moeten schakelen. Wanneer het bkp wordt goedgekeurd door de gemeenteraad, lijkt er geen weg meer terug. Het is jammer dat vroegtijdig veel al achter gesloten deuren is bepaald, maar we begrijpen dat niet iedereen in een initiatieffase aan kan schuiven. Maar dat kan nu wél. Het ligt immers ter inzage om ieders mening en goedkeuring te vragen. Wij keuren het vooralsnog níet goed”, zo laat de groep weten.

Uitnodiging gemeente en Marga Klompé / IAA Architecten
Naar aanleiding van de zienswijze is de groep uitgenodigd door de Gemeente Oost Gelre, voor een gesprek samen met IAA Architecten (de ontwerper) en SMK (de initiatiefnemer). “Dat was een open inhoudelijk gesprek waarin we geluisterd hebben naar de motivatie van SMK en de toelichting van IAA. Ook hebben wij aangegeven waar onze zorgen liggen. Wij zijn zeker niet tégen de Molenberg, wij zijn wel vóór een verbetering van de omgevingskwaliteit op deze plek voor alle partijen.” De groep geeft 4 kernpunten aan:

* Daar waar SMK wijst op de aanleg van een kleine wal van 1,3 meter hoog met wandelpad, wijzen wij er vooral op dat er hoogbouw voor terugkomt van maar liefst 4 en 5 verdiepingen, geschakeld aan elkaar. Ofwel, de huidige verpleegstersflat De Rank in viervoud.

* Daar waar SMK aangeeft dat deze ruimte echt nodig is en hier geen concessies aan gedaan kunnen worden, vragen wij waarom er niet meer in de breedte gewerkt kan worden in plaats van de hoogte. En daar waar men echt de hoogte in moet, kunnen het kloostercomplex en de oude ziekenhuisgevels aan de gracht prima als beeldreferentie gebruikt worden. Met een zelfde hoogte, maar door een schuine kap veel passender in de historische omgeving van de binnenstad.

* Daar waar IAA wijst op de doorkijken tussen de gebouwen op de begane grond naar de gracht, wijzen wij op de aaneengesloten muur van wand van grote bouwblokken die het zicht op ooghoogte op gracht, lucht en kerk wegnemen. Glazen bruggen op de verdiepingen veranderen daar niets aan.

* Daar waar IAA vooral ‘vogelvluchtbeelden’ laat zien en deze afgewogen heeft gedeeld, missen wij vooral beelden vanaf straatniveau die een veel eerlijker beeld moeten schetsen dan nu wordt gedaan. Wij hebben gevraagd alsnog te doen.

Geen gelopen race
De verzamelde inwoners vinden dat SMK ‘in tegenstelling tot andere zorgaanbieders in de regio, vasthoudt aan het aanbieden van zorg in een groot, hoog en massief complex.’  “IAA is niet van plan aanpassingen te doen aan hun ontwerp, omdat de gemeente tot onze grote verbazing aangegeven heeft dat dit plan helemaal past binnen het programma STAD Groenlo.”

Aanstaande donderdagavond is er een ingelaste informatieavond voor de raad van Oost Gelre met betrekking tot de plannen rondom de Molenberg. Deze avond is niet openbaar. “Maar het feit dat onze raadsleden daar zitten geeft aan dat alle informatie publiek en open is. We roepen dan ook onze raadsleden op deze informatie met iedereen te delen zodat we een beter beeld kunnen vormen van de ideeën die er zijn. Omdat de Gemeente Oost Gelre als kaderstellende overheid aan zet is en IAA/SMK haar plannen klaar heeft, willen we graag in gesprek komen met de gemeente om aanpassingen en alternatieven voor te stellen. We hebben gemerkt dat ook bij het college van B&W en ambtenaren twijfel en onzekerheid is ontstaan over de correctheid van deze plannen, het ontwerp en de procedure. We willen daarom graag meedenken met al onze kennis en kunde om hier gezamenlijk iets moois neer te zetten. Dit voor zowel SMK en haar huidige en toekomstige bewoners, maar vooral ook voor de vestingstad Groenlo met al haar inwoners en ondernemers”, zo laat de woordvoerder weten.

Wordt vervolgd.

Reactie SMK 

Bestuurder Marcel Duvigneau reageert op het artikel: “Op maandag 8 april heb ik samen met de gemeente en het architectenbureau uitgebreid gesproken met deze zes indieners over hun zienswijze. Wij zijn met een heel ander gevoel dit gesprek uitgegaan dan dat we nu teruglezen in dit artikel. Wat wij merken is dat in de media meningen worden gedeeld op basis van onjuiste informatie of duiding daarvan. Uiteraard mag iedere burger een mening hebben. Maar het is de vraag of je die mening op deze manier wil delen. Dit artikel veroorzaakt mogelijk onrust voor bewoners van De Molenberg, hun familie en onze medewerkers. Inhoudelijk gaan wij er nu niet op reageren. Wij vinden het gepaster om eerst op 18 april met de raadsleden in overleg te gaan voordat wij onze plannen nader toelichten. Plannen die met belanghebbenden als bewoners, omwonenden, welstand, Rijksdienst en de gemeente tot stand zijn gekomen.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant