De droogtestuw wordt op zijn plek gezet. Foto Rob Stevens
De droogtestuw wordt op zijn plek gezet. Foto Rob Stevens

Elke druppel de grond in door droogstuw

Natuur

BELTRUM - Het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) plaatste vrijdag een droogstuw in het buitengebied van Beltrum. Daar waar het waterschap altijd als taak had water te beheersen en vooral zo snel mogelijk af te voeren is tegenwoordig het omgekeerde het geval. De uitdaging is nu het water zo lang mogelijk vast te houden waar het is en waar het valt. Vrijdag werd daarvoor een droogtestuw geplaatst.

Door Rob Stevens

Een kraan is al druk bezig een damwand te slaan in een sloot lang het weiland aan de Nijkampsweg. In het midden van de wand zit een deel waarin planken op elkaar kunnen worden geschoven om zo als het ware de stuw te verhogen en het water tegen te houden. De eigenaar kan door het aantal planken aan te passen zelf de hoogte van de waterstand in de sloot regelen. Een hoge waterstand in de sloot maakt dat het water in het omliggende terrein vloeit, in plaats van zo snel mogelijk wegstroomt. Ziedaar het simpele maar effectieve principe van een droogtestuw.

Peter Schrijver is lid van het algemeen bestuur van WRIJ en spreekt geïnteresseerden en betrokkenen toe over het belang van dit soort maatregelen om droogte tegen te gaan. Eigenlijk speelt de kwestie van de verdroging pas sinds een tiental jaren. Het weer kent steeds meer extremen. Lange perioden van droogte worden vaker afgewisseld met overvloedige regen. Normaal wordt in de winter het grondwaterpeil weer opgebouwd. Tegenwoordig heeft Nederland steeds meer met een bijna permanent tekort te kampen.

Daniël Nieuwenhuis is gebiedsmakelaar bij het WRIJ en legt uit dat het waterschap een aantal instrumenten heeft ontwikkeld om droogte op te vangen. Waaronder deze droogtestuw. Nieuwenhuis: “De bodem is grillig. Je moet het landschap kennen om de goede dingen op de goede plek te doen. We zijn altijd vooral bezig geweest met de grote watergangen, maar met dit soort maatregelen richten we ons op de haarvaten van onze waterinfrastructuur. Vandaag plaatsen we al weer de tweehonderdste droogtestuw. Maar we gebruiken ook afsluiters voor duikers, speciale drainagebuizen, dempen of ‘verondiepen’ sloten en ‘vloeiweiden’. In het laatste geval pompen we water op vanuit een beek of sloot op een stuk grond. Het water kan dan rustig in de grond zakken. Met al deze maatregelen bouwen we kennis en ervaring op met deze maatregelen, samen met de agrariërs die veelal eigenaar van de omliggende gronden zijn. En dus ook belanghebbenden.”

Het verhaal ging altijd dat boeren vooral geen vochtige weiden wilden omdat dat lastig werken was met grote machines. De tijden veranderen. Fonds Brinke is agrariër in het gebied. Hij merkt de verdroging ook en is blij met de droogtestuw in het gebied en dat hij zelf nu ook aan de knopjes kan zitten om de waterstand te regelen. De knopjes zijn hier plankjes. Die zijn belangrijk voor zijn bedrijfsvoering. Brinke: “Ik merk het verschil met vroeger. En het water heeft geen weekend.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids