Ans, Henk en Jaap (vlnr) vieren dat de Bomenwacht Oost Gelre 10 jaar bestaat. Foto: Barbara Pavinati

Ans, Henk en Jaap (vlnr) vieren dat de Bomenwacht Oost Gelre 10 jaar bestaat. Foto: Barbara Pavinati

‘Bomen zijn beeldbepalend en geven Oost Gelre identiteit, wij willen dat ze groot en oud kunnen worden‘

Natuur

Bomenwacht Oost Gelre viert tienjarig bestaan

OOST GELRE – Dit jaar bestaat de Bomenwacht Oost Gelre tien jaar en daar staan de betrokken elf vrijwilligers en twee medewerkers van de gemeente Oost Gelre bewust bij stil. Ans ten Have, Henk Bastiaansen en Jaap Cannegieter vertellen namens het team dat de eerste boom op 17 januari 2014 in Zwolle geplant is. Het was een klimboom. “Dit jaar is ons jubileumjaar. We gaan in Lichtenvoorde, Groenlo en de kleine kernen op zichtbare plekken langs fietspaden jubileumbomen planten en willen via scholen meer aan natuureducatie doen. Ook zullen er nog een aantal activiteiten plaatsvinden waar we komend jaar nog bekendheid aan gaan geven. Bomen hebben een ecologische en cultuurhistorische waarde. Daarom willen we ze beschermen. Ze zijn ook beeldbepalend en geven identiteit aan Oost Gelre. Wij willen dat bomen groot en oud kunnen worden.”

“De Bomenwacht is ontstaan op initiatief van de gemeente. De gemeente wilde een bomenbeleidsplan waarin de betrokkenheid van de burger centraal staat. Andre te Brake, adviseur openbaar groen, natuur en landschap, heeft tien jaar geleden vier mensen om zich heen verzameld met kennis van zaken. Daarna is er een oproep in de Elna en Groenlose Gids geplaatst waar zo’n twintig mensen op gereageerd hebben. Inmiddels zijn we met elf actieve vrijwilligers overgebleven. We hebben in al die jaren een erg goede relatie met de gemeente opgebouwd en zijn klankbordgroep. We geven gevraagd en ongevraagd advies. Eerst was ons werkterrein vrij breed en plantten we bijvoorbeeld ook bloembollen bij de Vlinderbrug, de laatste jaren hebben we ons steeds meer toegespitst op alleen bomen en aanverwante boomzaken. Je zou ons best specialisten kunnen noemen.”, vertellen de drie vrijwilligers enthousiast.

Boven en onder de grond
“Bij het planten van een boom komt veel kijken. Zo is de omgeving rond de boom belangrijk. Boven, maar zeker ook onder de grond,” leggen de drie uit, “We willen bomen planten op een duurzame plaats waar ze oud kunnen worden en waken ervoor dat er bijvoorbeeld door de aanleg van glasvezels in de wortels gesneden wordt. We hebben alle grote en bijzondere bomen in Oost Gelre geïnventariseerd en op een lijst gezet. Deze wordt eens in de vijf jaar geactualiseerd. Daarbij is gekeken naar de ouderdom of gedenkwaardig plek waar de boom staat. De laatstgenoemde bomen noemen we gedenkbomen.”

Rechten voor de boom
“Als Bomenwacht blijven we met jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de Boomfeestdag en wandelingen en excursies aandacht voor bomen vragen. We passen verder precies bij de tendens die er op het moment in de wereld voor milieuzaken gaande is. Bomen zijn nu ook in de omgevingswet van Oost Gelre opgenomen. Ook bij projecten en bouwplannen binnen de gemeente wordt ons om advies gevraagd. Wij pleiten ervoor dat de boom het uitgangspunt wordt bij nieuwbouwplannen, zodat bestaande bomen onderdeel worden van de nieuwbouw. De positie van de boom is veranderd de afgelopen jaren. Hij wordt meer en meer gezien als een woonplaats van micro-organismen. De functie in de natuur en leefomgeving wordt erkend. In sommige gemeentes in het land heeft de boom zelfs rechten gekregen,” besluiten Ans, Henk en Jaap.

Interesse?
Heb je interesse om mee te denken over bomen? Mail dan naar: oostgelrebomenwacht@gmail.com

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant