Afbeelding

KIJKJES VAN DE GROLSE STADSTOREN

Opinie

Wonen in Groenlo wordt steeds mooier

Het is opvallend dat we de laatste tijd weinig meer horen over de 'krimpgemeenten', beste Grollenaren. Komt dat omdat het stikstofprobleem alle energie uit ons wegzuigt of dat krimpgemeenten een modus hebben gevonden om toch te bouwen, terwijl ze eigenlijk niet bouwen? Goochelaars dus. Hier in Groenlo staat het plan van woningbouw op het terrein Oldenhuis op stapel, inclusief daarbij passende straatnamen. Daarover werden in een vrolijke carnavalszitting al de nodige grappen gemaakt en zo hoort het ook. Maar ik vind het wel mooi dat er voor het gebied karakteristieke namen zijn bedacht als 'Steumken' en 'Kapotte Brug'. In Winterswijk hebben ze de straten in de wijk, die zijn aangelegd op de voormalige voetbalvelden van de ook al voormalige voetbalclub WVC, namen gegeven die refereren aan het voetbalverleden. Mooi. Dat is weer eens wat anders dan de eeuwige Beukenstraten, Acacialanen en Meidoornstraten. En hier hebben we ons roemruchte verleden al voldoende in straatnaamgeving verankerd zoals Bernhard van Galenstraat, Matthijs van Dulkenstraat enzovoort.

Ik las dat de wethouder de 'Oldenhuis-namen' recent in de raad bekend maakte en daar zat wat blijdschap in. Dat mocht trouwens ook wel want de begrotingsvergadering zelf was nou niet direct een voorbeeld van eensgezindheid. Alleen de twee coalitiepartijen stemden met de begroting in, de hele oppositie was tegen. Ja, in zijn uiterste vorm is democratie de macht van de kleinst mogelijke meerderheid over de grootst mogelijke minderheid.

Terug naar de woningen. Ik krijg er steeds maar weer geen vinger achter hoe groot en hoe nijpend de woningbehoefte hier is. Recent las ik wel dat er voor senioren meer gebouwd moet worden, maar hoe groot de nood is kan ik maar niet vinden. Ligt natuurlijk aan mij, dat begrijp ik. Wat ik wel begrijp en zie is dat we hier wat rianter komen te zitten in het woningenbestand. Lang pleitte ik voor meer woningbouw in het centrum omdat er door wegvallende winkels mogelijkheden voor woningbouw ontstaan. Dat gebeurt nu steeds meer en dat is een mooie ontwikkeling. Door die ontwikkeling wordt het centrum bovendien extra levend en ik geloof dat je die ontwikkeling in vaktermen een mooie vorm van stadsinbreiding moet noemen. Het compacte centrum wordt er daardoor alleen nog maar mooier van.

Toen de Grolsch uit Groenlo verdween en het fabrieksterrein voor woningbouw werd vrijgemaakt, ontstond er een groot woongebied waaraan de gemeente later nog de Woerd toevoegde. Een wijk die dicht bij het centrum ligt en die veel mogelijkheden schept. Het duurt normaliter wel zo'n 20 jaar voor zo'n wijk helemaal is volgebouwd en aangekleed, maar zo langzamerhand gaat het echt ergens op lijken. Er wonen zelfs zulke creatieve mensen dat een ervan recent naar ik meen de publieksprijs voor het fraaie architectonisch ontwerp van zijn eigen woning heeft gekregen. Hulde!

Bij het oorspronkelijke ontwerp van de woonwijk Brouwhuizen was ook al gedacht aan het gebied van Oldenhuis waar naar ik meen in eerste instantie 75 woningen zouden worden gebouwd. Dat leek jarenlang niet tot werkelijkheid te komen. Maar nu dan toch 40 grondgebonden woningen zoals dat heet. Ook weer een mooie wijk dicht tegen het centrum aan. En ondanks het feit dat we een krimpgemeente zijn, bouwen we nu lustig verder alsof we een uit-de-krimp-gemeente zijn. Als het er uiteindelijk op aankomt geven we geen krimp.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat wat woningbouw in alle variaties betreft we er toch nog niet zo gek afkomen.

En om een beetje chauvinistisch te eindigen: als je mooi woont dan woon je in Groenlo toch nog altijd net iets mooier.


Torenwachter

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids