Afbeelding

Stikstofimpasse

Opinie

Volgens het kabinet moet de veestapel flink krimpen om de stikstofuitstoot drastisch te verminderen. In mijn ogen moeten vraagstukken omtrent natuur en leefbaar platteland in samenhang en met nuance worden opgepakt. Dat is zowel voor de boeren als de natuur de beste oplossing.

De klimaatverandering met als gevolg droogte, hoosbuien en bosbranden vormen een veel grotere bedreiging voor de mensheid en natuur als stikstof. De regering moet haar verantwoordelijkheid nemen en prioriteiten heroverwegen. 


Hennie ter Bogt

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids