De zes aanwezige leden van de bouwcommissie met v.l.n.r. Iwan Wolterink, Elard Klein Gunnewiek, Wilfried Klein Gunnewiek, Gilbert Heutinck, Monique Rooks en Gilke Arink. Niet op de foto: Anne te Luke en Herman van der Heijden. Foto: Theo Huijskes

De zes aanwezige leden van de bouwcommissie met v.l.n.r. Iwan Wolterink, Elard Klein Gunnewiek, Wilfried Klein Gunnewiek, Gilbert Heutinck, Monique Rooks en Gilke Arink. Niet op de foto: Anne te Luke en Herman van der Heijden. Foto: Theo Huijskes

AnderHalfweg zoekt vrijwilligers

Wonen

VOOR-BELTRUM - Goed nieuws uit de circa 625 inwoners tellende gemeenschap Voor-Beltrum. De financiering is rond, de aanvraag van de vergunningen verloopt voorspoedig en de ontwerpfase is afgerond. Afgelopen zaterdag konden belangstellenden tijdens de inloopmiddag bij accommodatie Halfweg kennis nemen van de plannen voor ‘AnderHalfweg’, door de bouwcommissie onderbouwd met foto’s, bouwtekeningen en zelfs een welkome 3D-impressie. De bijeenkomst werd tevens aangegrepen om meer vrijwilligers te werven voor het daadwerkelijk realiseren van de nieuwbouw. 

Door Theo Huijskes

Namens de bouwcommissie liet Monique Rooks, belast met de communicatie, weten dat het slagen van het project deels afhankelijk is van het beschikbaar zijn van voldoende vrijwilligers die een handje willen helpen. “Maar de bevolking van Voor-Beltrum kennende, moet dit gaan lukken. Zeker nu aan de belangrijkste voorwaarde, te weten het hebben van een sluitende begroting, wordt voldaan. Zoals bekend wordt de verbouwing gefinancierd met onder andere subsidies en aangegane leningen. Zo zijn er subsidies toegekend door onder andere Provincie Gelderland, VSB-Fonds, Oranjefonds, Noaberfonds Beltrum en last but not least een subsidie van de gemeente Berkelland ten bedrage van € 50.000. Daarnaast zijn wij verheugd dat de KNHM Foundation heeft toegezegd om ons een lening te verstrekken, zodat wij ten behoeve van het totale project een sluitende begroting kunnen presenteren.”

Dat de sfeer binnen de Voor-Beltrumse-gemeenschap bijzonder goed is en dat men er alles aan wil doen, zodat er dit jaar en dat na het komende carnavalsfestijn, met de verbouw kan worden begonnen, bleek afgelopen zaterdag onder andere uit de organisatie van een aansluitende ‘Beunhaasborrel’! “Wij zijn weer een grote stap verder, de omgevingsvergunning verkeert in een vergevorderd stadium, de eerste gesprekken met de bouwpartners zijn geweest en de ontwerpfase is afgerond. Wij hopen dat veel enthousiaste vrijwilligers zich aansluiten. Vanmiddag hebben wij reeds de eerste aanmeldingen mogen ontvangen. Het begin is er. Een online aanmeldformulier voor vrijwilligers is te raadplegen op stichtinghalfweg.nl”, aldus Monique Rooks.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids