Een kantoorruimte op de begane grond met daarboven twee appartementen. De gemeente wil aan deze plannen medewerking verlenen. Foto: Kyra Broshuis

Een kantoorruimte op de begane grond met daarboven twee appartementen. De gemeente wil aan deze plannen medewerking verlenen. Foto: Kyra Broshuis 

Kantoor en appartement aan Winterswijkseweg in Groenlo

Wonen

Gemeente stemt in met plannen voor ‘rotte kies’

Door Kyra Broshuis

GROENLO -  Een kantoorruimte met een extra appartement, dus in totaal twee wooneenheden, aan de Winterswijkseweg 18/18b in Groenlo. Het pand, waar voorheen dierenspeciaalzaak Bomers gevestigd zat, gaat een metamorfose tegemoet. “Het heeft een tijd geduurd maar dit is een heel mooi plan”, zegt wethouder Jos Hoenderboom. De gemeente werkt dan ook mee aan het plan.

Er is al gedurende een aantal jaren sprake van mogelijke ontwikkelingen in een gebied tussen de Winterswijkseweg en de Groeneweg in Groenlo. Vanwege de onderlinge wisselwerking en nabijheid is aangegeven dat de ontwikkeling in zijn geheel beoordeeld moet worden. Daarvoor is een visie opgesteld die voorzag in een afwegingskader voor de ontwikkelingen voor woningbouw, met zowel sloop als nieuwbouw aan de zijde van de Winterswijkseweg als een woonhofje aan de Groeneweg (gebied Schutten). “Er is echter nu een principeverzoek ingediend waarin de initiatiefnemers, een groepje van 3 buren, in een deel van het bestaande pand aan de Winterswijkseweg een kantoor wil vestigen. De eerder opgestelde visie voorzag niet in dat scenario. De initiatiefnemers van de zijde van de Winterswijkseweg zijn echter verder in de planontwikkeling waardoor ze op korte termijn een aanvraag omgevingsvergunning zouden kunnen doen. Voor de woningbouwontwikkeling aan de zijde van de Groeneweg ligt dat anders, doordat de plannen daarvoor nog onvoldoende concreet zijn”, zo licht de wethouder toe. 

Gevelverbetering
Als onderdeel van de totale ontwikkeling vindt sloop van een aantal niet-aantrekkelijke grote bedrijfspanden plaats. Een ontwikkeling als inbreidingslocatie biedt kansen om hier een aantrekkelijk woonmilieu te realiseren dat van hogere kwaliteit is dan de bestaande invulling van het gebied, laat de wethouder weten. “Bij de zijde van de Winterswijkseweg zal weliswaar het bestaande pand behouden blijven, maar biedt gevelverbetering ook een goede kans. Het biedt nu een trieste aanblik en dat gaat absoluut veranderen. Er worden ook eisen gesteld aan het parkeren en het inpassen van groen. Voor het kantoor is inmiddels een serieuze gegadigde.”

⅓ principe
Bij de verdere uitwerking van de woningbouwplannen (gebied Schutten) moet aangesloten worden bij het landelijk geldende 1/3-principe. Concreet betekent dit dat er sprake moet zijn van minimaal een derde van de woningen als sociale huurwoning, een derde als betaalbare huur- en koopwoningen en de resterende een derde als duurdere koop- en huurwoningen, afhankelijk van de behoefte.

Om kwaliteit van het initiatief te borgen, worden er voorwaarden aan het principebesluit gesteld. Het plan Winterswijkseweg is nu deels nog onvoldoende concreet om in detail te kunnen beoordelen. Om een deel van de ontwikkeling toch door te kunnen laten gaan, wordt nu voorgesteld om onder voorwaarden in te stemmen met het principeverzoek. Eén van de voorwaarden is dat nog een buurtdialoog aangeleverd moet worden. Een andere voorwaarde is dat, doordat er een permanente invulling in beeld is voor het pand waar de tijdelijke opslag van auto’s plaatsvindt, die tijdelijke opslag zal worden beëindigd. Als gevolg daarvan zal geen medewerking worden verleend voor een nieuwe verlenging van dit tijdelijke gebruik. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids