Veel buurtbewoners kwamen de nieuwe plannen voor De Oosteresch bekijken. Foto: Kyra Broshuis

Veel buurtbewoners kwamen de nieuwe plannen voor De Oosteresch bekijken. Foto: Kyra Broshuis

Wijk Oosteres gaat op de schop

Wonen

GROENLO - De wijk Oosteres, in Groenlo, beter bekend als de muziekbuurt, gaat op de schop. De riolering in de wijk is aan vervanging toe en de gemeente grijpt de kans aan om ook de rest van de openbare ruimte aan te pakken. De wijk wordt een woonerf, er wordt gewerkt aan klimaatbeheersing en er komt (veel) meer groen. De wijk Oosteres is een wijk uit de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw. De straten Haydnstraat, Chopinstraat, Mozartstraat, Eschweg, Beethovenstraat, Pagenhof en Sweelinckstraat krijgen een grondige opknapbeurt. 

Door Kyra Broshuis

De gemeente Oost Gelre heeft twee bijeenkomsten gehouden met de inwoners en er is een enquête gehouden. Dat heeft geresulteerd in een nieuw ontwerp voor de wijk. Afgelopen week was er een inloopbijeenkomst bij De Mattelier voor de buurtbewoners. Veel bewoners gaven gehoor aan de uitnodiging om het nieuwe voorlopige ontwerp te bekijken. Projectleider Barrie Span van de gemeente vertelt: “We hebben klachten ontvangen dat er te hard gereden wordt in deze woonwijk, daarom kiezen we nu voor een woonerf waar maximaal 15 kilometer per uur gereden mag worden. Het is een wijk met weinig doorgaand verkeer en dan kan dat.” Een wijk waar de kinderen straks gewoon veilig op straat kunnen spelen, dat hebben Span en zijn collega’s voor ogen. 

Doodlopend
“De openbare ruimte wordt daar echt op ingericht. We gaan de ruimte voor de auto’s beperken. De bewoners hebben wel aangegeven dat parkeren belangrijk is; er komen dan ook wel wat parkeerplaatsen. Halverwege de Eschweg stellen we een zogenaamde knip voor, de weg wordt daarmee van beide kanten doodlopend voor motorvoertuigen.” De nieuwe inrichting betekent wel dat de stoepen verdwijnen. Een bezorgde buurtbewoner, die met zijn vrouw en zijn 2-jarige zoontje aanwezig is bij de inloopavond, vraagt zich af of het niet juist gevaarlijker wordt voor kinderen. “We gaan doorgaand verkeer nog meer weren uit de wijk en de maximumsnelheid gaat omlaag naar 15 km per uur. Daarmee wordt de wijk een woonerf. We willen toe naar een wijk waar de bewoners rekening met elkaar, en dus ook met elkaars kinderen, houden. En het verdwijnen van de stoepen betekent niet dat er geen stoeprandje meer gespeeld kan worden. Daarvoor kunnen we op geschikte plaatsen bandjes plaatsen”, legt Span uit.

Wadi
De riolering in de wijk wordt vernieuwd. “Dat is echt noodzakelijk. Er is in deze wijk nog sprake van een gemengd systeem en we willen toe naar een gescheiden systeem. Het is natuurlijk vreselijk zonde om hemelwater direct in het riool te laten lopen. We gaan ook een wadi realiseren om het hemelwater op te vangen en te behouden. De parkeervakken krijgen een zogenaamde open verharding waar het water goed in kan trekken. Daarnaast is het de bedoeling om in het huidige speelterrein aan de Beethovenstraat verspreid over het park natuurlijke speelelementen te plaatsen.” De gemeente organiseerde eerder een zogenaamde klimaatsafari naar Silvolde en Lichtenvoorde. Belangstellende bewoners konden daar naar voorbeelden kijken. “We werken graag met de bewoners samen en ook bij dit project is er veel animo van de inwoners om mee te denken.”

Bijna 35 procent meer groen
Het wordt een hele groene wijk, zo blijkt wel uit de presentatie. Er staan nu 42 gemeentelijke bomen in de wijk en dat worden er 84. Het openbaar groen zal ook toenemen en wel met zo’n 35 procent. Openbare verharding, zoals straten, trottoirs en parkeerplaatsen, neemt af met ongeveer 25 procent. “We gaan naar een wijk met minder verharding en meer groen en leveren daarmee een kleine bijdrage aan de klimaatbeheersing.” De gemeente benadrukt dat bewoners ook zelf een bijdrage kunnen leveren aan de klimaataanpassing. “Een groene tuin zorgt voor minder hittestress tijdens warme zomers. Veel (verschillende) planten komt de biodiversiteit ten goede. Een eenvoudige manier om beter om te gaan met regenwater is het afkoppelen van de regenpijp van de woning. Daardoor komt er minder regenwater in het riool terecht. Dat is goed voor het milieu (er wordt minder schoon water naar de waterzuivering afgevoerd) én voor uw tuin (het regenwater blijft in de tuin, waardoor er minder verdroging ontstaat).” Het is de bedoeling dat er eind van dit jaar een start wordt gemaakt met de werkzaamheden in de wijk. “We gaan in fases de wijk door en verwachten dat we een jaar tot anderhalf jaar nodig hebben”, zo laat Span weten.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant