Afbeelding

Woningbouw Oude Papendijk stap dichterbij

Wonen

GROENLO - De ontwikkeling van het gebied aan de Oude Papendijk in Groenlo komt dichterbij. De grond, perceel Oude Papendijk 4, is nu nog van een agrariër maar die heeft eerder al aangegeven met zijn bedrijf te willen stoppen. Daarop heeft de gemeente Oost Gelre voorkeursrecht gevestigd op de locatie. Voorkeursrecht betekent dat de gemeente het eerste recht van koop heeft. De eigenaar heeft de grond zelf aan de gemeente aangeboden. 

Door Kyra Broshuis

“Het is nu tijd om de raad om een voorbereidingskrediet van 250.000 euro te vragen. Daarmee kunnen we dan onder andere het bestemmingsplan met de bijbehorende grondexploitatie opstellen”, zo zegt wethouder Jos Hoenderboom. “De woningbouwmogelijkheden worden momenteel ruimtelijk en financieel verder onderzocht.”

Meer dan 100 woningen
De koopsom en de voorwaarden voor de aankoop moeten nog nader overeengekomen worden. Hier worden momenteel gesprekken over gevoerd. De gesprekken over de aankoop, het maken van de haalbaarheidsanalyse en scenariostudie kosten geld. Ook de interne begeleiding kost tijd en geld. Dit evenals de, op een eventuele aankoop volgende, voorbereiding van het planologisch proces. Met dit voorbereidingskrediet kunnen de (eerste) stappen worden gezet om richting realisatie te komen. Het ontwerp bestemmingsplan voor deze locatie zal naar verwachting nog dit jaar ter inzage komen. De gemeente zou meer dan 100 woningen kunnen realiseren als ook naastgelegen percelen verworven kunnen worden. Het zal gaat om verschillende typen woningen, van sociale huur- tot koopwoningen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids