Plangebied Oude Papendijk.
Plangebied Oude Papendijk.

Gemeente Oost Gelre koopt grond Oude Papendijk 4 in Groenlo

Wonen

OOST GELRE - De gemeente Oost Gelre heeft het plan om woningen te bouwen in de omgeving van de Oude Papendijk in Groenlo. Daarom heeft de gemeenteraad op 22 november 2022 een voorkeursrecht gevestigd op onder andere de gronden van het bedrijf aan de Oude Papendijk 4 in Groenlo. Zo kon de gemeente de haalbaarheid van woningbouw in deze omgeving onderzoeken, zo laat de gemeente in een persbericht weten.

Op 10 oktober besloot het college om de gebouwen en gronden te willen kopen. Dit werd mogelijk omdat de eigenaar de locatie te koop aanbood aan de gemeente, nadat het voorkeursrecht erop gevestigd was. Het college zal hiervoor een aankoopkrediet aanvragen bij de gemeenteraad. 

Wethouder Grondzaken en vastgoedbeleid Arjen Schutten is blij met de aankoop: “Met de aankoop van de gronden aan de Oude Papendijk in Groenlo zetten we een flinke stap in het proces om invulling te geven aan de woningbouwopgave in onze gemeente. Het is mooi om te ervaren dat de omgeving zich al erg betrokken voelt en mee wil denken in het proces van participatie”.

Woningen Oude Papendijk Groenlo
Het woningbouwplan voorziet in ongeveer 180 tot 220 woningen. Hiermee levert de gemeente een grote bijdrage aan de doelstellingen uit de Woonvisie 2023-2027. De gemeente werkt het woningbouwplan de volgende maanden uit tot een stedenbouwkundig ontwerp. Dat gebeurt in samenwerking met inwoners, zoals directe omwonenden.

Woonvisie 2023-2027
Op 4 juli stelde de gemeenteraad de Woonvisie 2023-2027 voor Oost Gelre vast. Tot 2030 is het doel om in Oost Gelre ongeveer 1.265 woningen te bouwen. “Zo biedt de gemeente starters een kans op de woningmarkt en kunnen we ouderen laten doorstromen. Ook creëert de gemeente kansen voor nieuwkomers in de gemeente.”, aldus de wethouder.

In lijn met de Omgevingsvisie
Verder is de woningbouwontwikkeling aan de Oude Papendijk in Groenlo in lijn met de vastgestelde Omgevingsvisie. Hiervoor zoekt de gemeente voor Groenlo een locatie die buiten de kern ligt.

Planning
In november 2023 gaat de gemeente samen met belanghebbenden het participatieplan vaststellen waarna er een speciale projectwebsite over de woningbouw Oude Papendijk geopend wordt. Via die website kunnen inwoners wensen en knelpunten doorsturen. Inwoners worden hierover nog schriftelijk geïnformeerd.

Met deze wensen en knelpunten vanuit de inwoners plus de eisen vanuit de gemeente wordt een een concept-stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan opgesteld. “We willen deze conceptplannen en de aanpassing aan het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2024 presenteren aan de inwoners. De reacties op de plannen nemen we mee in het definitief stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. Deze definitieve plannen presenteren we dan opnieuw.”

Participatie met inwoners
Inwoners die direct wonen of eigendom hebben aan de grens van het te ontwikkelen gebied, hebben een brief ontvangen over de ontwikkeling van woningbouw aan de Oude Papendijk. “Binnenkort ontvangen ook inwoners die verder van het te ontwikkelen gebied af wonen een brief. In de brieven nodigen we hen uit om mee te denken. Het is ook mogelijk om de diverse stappen van de participatie digitaal te volgen. Hoe we dat precies gaan doen wordt nog uitgewerkt.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids