Plan Oldenhuus. Foto: PR

Plan Oldenhuus. Foto: PR

CDA schrikt van huurprijs Oldenhuis in Groenlo

Wonen

Voormalig starterswoning staat te huur voor 1.342,85 euro kale huur

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - Op Oldenhuis zouden tien starterswoningen in de categorie koop komen. De verkoop bleek niet haalbaar en de woningen werden, door de fors gestegen bouwkosten, doorstroomwoningen. Hier is uiteindelijk ook een boete voor opgelegd aan Oldenhuis B.V. Eén van de bedoelde woningen werd tot op heden niet verkocht en gebruikt als modelwoning. Nu blijkt dat die woning in de markt wordt gezet als huurwoning.

Jeroen Gerretsen van het CDA zegt dat het een mooie kans zou kunnen zijn voor een starter die graag in Groenlo wil wonen. “Maar alleen als het dan om een marktconforme huursom zou gaan. Daar kunnen we helaas niet van spreken; de woning op Oldenhuis wordt aangeboden voor een kale huursom van 1.342,85! Deze woning komt dus alsnog niet beschikbaar voor de doelgroep zoals die in de planvorming genoemd is. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?” Het CDA wil van de wethouder weten of het bij het college bekend was dat deze woning niet verkocht zou worden maar gebruikt zou worden voor de verhuur. Gerretsen vraagt ook of het college van mening is dat de woning alsnog in de verkoop zou moeten. “En is het college het ermee eens dat dit een exorbitant hoog huurbedrag is voor een rijtjeswoning en geen wenselijke ontwikkeling?”

Niet op de hoogte 
Het college was niet op de hoogte van deze ontwikkeling, zo laat wethouder Bart Porskamp weten. “Het uitgangspunt was dat er een rij koopwoningen gerealiseerd zou worden met als doelgroep (door)starters. De vraag of deze woningen eventueel verhuurd zouden kunnen of mogen worden is daarbij niet aan de orde geweest. Wel heeft de ontwikkelaar ons één jaar geleden aangegeven dat zij 1 woning voorlopig als modelwoning zouden aanhouden.” De wethouder zegt dat verhuur van de woning niet in strijd is met de overeenkomst met Oldenhuis B.V.. “En evenmin is de verhuur in strijd met het bestemmingsplan, stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en omgevingsvergunning voor de HOUTbaar rijwoningen.  Vanuit volkshuisvestelijk oogpunt bestaat er ook behoefte aan huurwoningen in diverse prijsklassen. Voor Oldenhuis is destijds gekozen een wijk met koopwoningen te realiseren.”

Vrije sector
Over de huurprijs zegt de wethouder dat het genoemde huurbedrag in de categorie vrije sector valt. “Om de afweging te maken voor de huurprijs heeft het Rijk het huurpuntensysteem ontwikkeld op basis van de Wet Goed Verhuurderschap. Deze rekentool bepaalt aan de hand van variabelen zoals m2, voorzieningen, tuin, oprit, wat de huurprijs mag zijn. Het is aan een huurder zelf om met deze rekentool melding te maken van onjuist verhuurderschap. Verder treedt naar verwachting de Wet Betaalbare huur in werking op 1 januari 2024 met als doel de huurprijsbescherming te versterken. Gemeenten worden dan in de positie gebracht om in te grijpen als verhuurders een te hoge huurprijs rekenen. Wij hebben inmiddels wel contact gehad met Oldenhuis B.V. en daaruit blijkt dat de betreffende woning tot eind dit jaar nog als modelwoning in gebruik blijft. De woning heeft 2 jaar te koop gestaan en tot voor kort was de woning nog steeds niet verkocht. Mensen die eerder interesse hadden getoond in deze woningen zijn benaderd, maar in deze groep bestond geen animo meer tot koop. Inmiddels is een koopovereenkomst getekend met een investeerder voor de lange termijn, die de woning wil gaan verhuren. Op basis van deze info zullen wij verder geen stappen (kunnen) ondernemen.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids